Prijzen van koopwoningen gestegen

KadasterDe prijzen van koopwoningen zijn in mei 2015 2,6% gestegen t.o.v. van mei vorig jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De prijzen van koophuizen en appartement bereikten een dieptepunt in  juni 2013. Sinds dat moment is er sprake van een lichte stijging in de prijzen.

In mei 2015 werden 12.800 verkochte woningen geregistreerd volgens het Kadaster. Dat is een stijging van 7 procent ten op zicht van het jaar ervoor. In de eerste 5 maanden van 2015 zijn er ongeveer 60.000 woningen verkocht. Dit is een stijging van 16% vergeleken met 2014.

Bron: CBS / Kadaster